Palvelut

Tekstin muotoilu

Ymmärrämme, että akateemisilla laitoksilla usein on vaatimuksia asiakirjojen muotoilulle, mukaan lukien fonttikoko, -tyyli ja -tyyppi, rivivälit, kappaleen muotoilu jne. Palvelumme on suunniteltu auttamaan sinua luomaan pikkutarkasti muotoiltuja asiakirjoja, jotka noudattavat laitoksesi ohjeita.
Vaihtoehdot

Rakenteen tarkistus

Two column image

Rakenteen tarkistus on lisäpalvelu, jonka voit tilata oikolukemisen ja muokkauksen yhteydessä. Tämän palvelun tarkoituksena on parantaa tutkielmasi rakennetta. Editorimme tarkistaa tutkielmasi varmistaakseen, että se on hyvin jäsennetty. Tarjoamalla palvelun editori tekee seuraavat:

 • Muokkaa asiakirjan track changes -ominaisuudella
 • Tarkistaa, miten kukin kappale liittyy sisältösi päätavoitteeseen
 • Tarkistaa kappaleiden ja osioiden yleisen jäsentämisen
 • Tarkistaa toistot
 • Tarkistaa sisällön otsikkojen jakautumisen
 • Tarkistaa taulukkojen ja kuvien numeroinnin
 • Tarkistaa kappaleiden jäsentämisen
Vaihtoehdot

Selkeyden tarkistus

Two column image

Selkeyden tarkistus on palvelu, jonka avulla voit varmistaa, että sisältösi on mahdollisimman ymmärrettävä. Editori tarkistaa työsi ja tekee tarvittavia muutoksia tutkielmasi parantamiseksi. Editori myös tarjoaa ehdotuksia, joilla voit parantaa työtäsi. Editori tekee seuraavat:

 • Varmistaa, että tekstisi on selkeä ja looginen
 • Varmistaa, että ideasi tuodaan selkeästi esille
 • Kommentoi väitteen logiikkaa
 • Hakee ja tunnistaa tekstissäsi olevia ristiriitoja
Vaihtoehdot

Viitteiden tarkistus

Two column image

Editorimme parantavat tutkielmassasi olevia viitteitä käyttämällä eri lainaustyylejä, kuten APA, MLA, Turabian, Chicago jne. Editori tekee seuraavat:

 • Luo automaattisen viiteluettelon
 • Parantaa viiteluettelosi asettelua
 • Varmistaa, että viitteet täyttävät tyyliohjeet
 • Lisää puuttuvat tiedot lainauksiin (viitteen mukaisesti)
 • Korostaa puuttuvia lähteitä
Vaihtoehdot

Asettelun tarkistus

Two column image

Editorimme tarkistavat tutkielmasi asettelun ja tekevät tarvittavat muutokset, jotta taataan yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus. Editori tekee seuraavat:

 • Luo automaattisen sisällysluettelon
 • Luo luettelot taulukoista ja kuvista
 • Varmistaa yhdenmukaisen kappaleiden muotoilun
 • Lisää sivunumeroinnit
 • Korjaa sisennykset ja marginaalit

Kiinnostuitko palvelusta?

hat