Palvelut

Oikoluku

Revisio on prosessi, jolla korjataan tekstin kielioppi-, kirjoitus- ja välimerkkivirheet. Sekä tarkistus- että editointi pyrkii parantamaan kirjoitetun tekstin laatua.
Oikoluku

Kieliopin ja välimerkkien korjaus

Two column image

Oikolukemisen tarkoituksena on tarkistaa asiakirjan virheet ja tehdä tarvittavat korjaukset tarkkuuden, selkeyden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Se on erittäin tärkeä vaihe kirjoitusprosessissa ja auttaa poistamaan kielioppi-, kirjoitus- ja välimerkkivirheitä. Oikolukeminen keskittyy myös tekstin yleiseen sujuvuuteen, yhtenäisyyteen ja luettavuuteen. Tutkimalla asiakirjaa tarkasti oikolukeminen auttaa tunnistamaan ja korjaamaan virheitä, jotka jäivät huomaamatta kirjoitus- ja muokkausvaiheessa. Oikolukemisen perimmäisenä tavoitteena on tuottaa viimeistelty ja virheetön teos, joka välittää aiotun viestin lukijalle.

Tekstin muokkaaminen

Oikoluku ja tyylin korjaus

Two column image

Tekstin muokkaamisen tarkoituksena on parantaa kirjoitettua asiakirjaa ja parantaa sen yleistä laatua, selkeyttä, yhtenäisyyttä ja tehokkuutta. Tekstin muokkaukseen kuuluu sisällön, rakenteen, kielenkäytön ja tyylin kattava tarkistus, jotta varmistutaan, että se täyttää halutun tarkoituksen ja välittää viestin tehokkaasti kohdeyleisölle.

Kiinnostuitko palvelusta?

hat